Gibelia AB utför parkeringsövervakning på följande platser:

Albrektsvägen 79-81, Norrköping

Slåttergatan 74-110, Norrköping

Har du fått en felaktig kontrollavgift gör du så här?

Maila eller skicka er framställan om varför utfärdad kontrollavgift är felaktigt utställd. Ange ärendenummer, registreringsnummer, datum och plats för utfärdandet. Vi återkommer så snarast möjligt gällande ert ärende.